RURALIS local action group thanks you

Stimate domnule primar ,

Stimată Doamnă/ Stimate Domn,

În perioada modernă, strategia de dezvoltare locală este un pas important spre o planificare a dezvoltării, care coreleaza politicile sectoriale – economice, sociale, de mediu, etc. – cu politicile teritoriale, şi se implementează printr-o succesiune de proiecte, în scopul realizării unei dezvoltări durabile.

Orice localitate, sau zona geografica, trebuie să realizeze şi să promoveze o strategie si un plan privind dezvoltarea locală în perspectivă. Lipsa unui asemenea plan strategic duce la pierderea unor oportunităţi deosebite cum ar fi absorbţia fondurilor europene.

În acest sens, este în curs de elaborare Strategia si Planul Integrat de Dezvoltare Durabilă in microregiunea Bistrita-Sieu-Somes care va avea în vedere obţinerea urmatoarelor rezultate:

o creştere economică si creare de locuri de muncă

o coeziune socială şi cresterea calitatii vietii in zona rurala

o dezvoltare durabilă, energie şi protecţia mediului

Avand speranta ca toate proiectele din microregiunea Bistrita – Sieu – Somes vor deveni realitate VA MULTUMIM pentru sprijinul acordat si implicarea in proiectul RURALIS.

Comments are closed.