Proiectul LEADER

FEADR-Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala

Axa LEADER se bazeaza pe combinarea a 7 caracteristici:

1. abordarea teritoriala
2. abordarea parteneriala
3. abordarea de jos in sus
4. abordarea integrata si multisectoriala
5. accent deosebit pe inovatie si experimentare
6. implementarea proiectelor de cooperare
7. interconectarea parteneriatelor locale – networking

Particularitati ale activitatilor RURALIS in microregiunea Bistrita-Sieu-Somes:

 • abordare teritoriala cu identificarea unor problematici specifice comune
 • abordarea dezvoltarii rurale prin cointeresarea mai multor tipuri de parteneri (privati si sociali) care se regasesc si care vor beneficia de pe urma implementarii proiectelor
 • posibilitatea de a lucra in echipa (primarie-specialisti privati-ONG)
 • abordare prin cooperare la nivel european
 • descentralizarea si luarea deciziilor la nivel local
 • finantarea de proiecte de dezvoltare rurala stimulative in care sunt implicati tinerii si femeile
 • cautarea de raspunsuri noi la problemele din mediul rural prin promovarea unor modalitati creatoare si inovative de exploatare a resurselor naturale si culturale cu respectarea conditiilor de mediu si a dezvoltarii durabile (revitalizarea tehnicilor mestesugaresti, initiative privind energie regenerabila/alternativa, managementul deseurilor, tehnologii si produse ecologice, etc)
 • implementarea proiectelor integrate (nu doar unilaterale legate in general de infrastructura-drumuri, canalizare, apa, etc) care sa abordeze concomitent aspecte specifice, din mai multe sectoare ale economiei rurale

Modul de abordare a proiectelor in cadrul programului strategic de dezvoltare in microregiunea Bistrita-Sieu-Somes:

 • proiectul sa rezolve “o lipsa”
 • dezvoltare proiecte dupa modelul “in asteptare”
 • orientarea catre proiecte cu valori financiare in intervalul mediu-maxim
 • respectarea si insusirea obiectivelor precizate in programul de finantare (angajarea de personal, cresterea cifrei de afaceri, reducerea costurilor pentru sustinerea exercitiului administrativ, autofinantare, etc)
 • existenta resurselor de cofinantare inclusiv pentru acoperirea riscurilor
 • o gandire de dezvoltare pozitiva orientata pe termen de 3-5 ani

Avantaje ale parteneriatului public-privat RURALIS:

 • sprijinirea beneficiarilor in realizarea dosarului tehnic al proiectului dupa modelul “in asteptare”, beneficiind de sprijinul unor parteneri consultanti de specialitate
 • identificarea “lipsurilor” si abordarea integrata a nevoilor din microregiunea Bistrita-Sieu-Somes prin intermediul unui program strategic de dezvoltare
 • posibilitatea implementarii unor masuri suplimentare prevazute prin FEADR decat cele prevazute prin PNDR- valoarea finantarii putand fi mai mare decat prin accesarea directa
 • posibilitatea realizarii de proiecte ce contin concomitent aspecte din mai multe domenii sociale si economice ale mediului rural
 • sansa mai mare de selectare a proiectelor la nivel local (GAL) decat la nivel national
 • criterii de selectie elaborate, specifice teritoriului (legate de identificarea nevoilor locale si nu la nivel national)
 • posibilitatea accesarii unor sume consistente prin cointeresarea participarii mai multor categorii de parteneri (publici, privati, neguvernamentali) in implementarea proiectelor de dezvoltare rurala
 • dezvoltarea capacitatii de comunicare intre parteneri, imbunatatirea coerentei teritoriale necesara dezvoltarii economiei si comunitatii rurale
 • posibilitatea cooperarii nationale si transnationale intre GAL-uri sau a GAL-ului RURALIS cu parteneriate regionale asemanatoare, privind fiintarea unor proiecte comune, in conformitate cu strategia de dezvoltare a microregiunilor implicate
 • pastrarea si imbunatatirea patrimoniului cultural si natural
 • sensibilizarea opiniei publice
 • promovarea investitiilor in sectorul alimentar, in turism si in resursele de energie

Rolul partenerilor in cadrul GAL RURALIS:

 • identificarea necesitatilor specifice zonelor din microregiune
 • conceperea planului strategic de dezvoltare rurala
 • participare activa la procesul de transpunere a planului strategic de dezvoltare in practica
 • cooperare si sprijin intre partenerii publici, privati si nonprofit

Comentarii inchise.