Avantajele finantarilor europene in mediul rural

Atragerea de fonduri europene pentru realizarea de investitii presupune o responsabiitate deosebita din partea potentialilor beneficiari, precum si o foarte corecta apreciere a posibilitatilor acestora. Cele mai multe esecuri in atragerea fondurilor europene au la baza o apreciere gresita, uneori exagerata a nevoilor de dezvoltare. Va sugeram sa luati decizii chibzuite in ceea ce priveste urmatoarele programele de investitii:

Investitii in productie pentru intreprinderi mici si mijlocii, societati cooperatiste. Se finanteaza crearea/modernizarea/extinderea unitatilor de productie, achizitia de utilaje si echipamente, achizitia de bunuri intangibile, consultanta specifica si instruire.

Investitii in agricultura pentru persoane fizice sau juridice, care practica activitati agricole. Se finanteaza construirea/extinderea/modernizarea fermelor animale sau vegetale, achizitionarea de utilaje agricole, instalatii, echipamente IT, construirea/modernizarea serelor, infiintarea plantatiilor si pepinierelor, apicultura, procesarea produselor agricole la nivelul fermei. investitii pentru producerea de energie din surse regenerabile in cadrul fermei. Investitii pentru infiintarea de culturi in scopul producerii de energie verde.

Investitii in procesare produselor agricole pentru micro-intreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii. Se finanteaza construirea/modernizarea cladirilor folosite pentru procesarea laptelui, carnii, mierii, strugurilor, altor produse agricole. Constructii noi si/sau modernizari pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice en-gross. Achizitionarea de utilaje, instalatii si echipamente. Instalatii pentru producerea si utilizarea energiei verzi. Implementarea sistemelor de management al calitatii si de siguranta alimentara.Cumpararea de tehnologii, patente si licente si software.

Investitii non-agricole in spatiul rural pentru micro-intreprinderi. Se finanteaza constructia/extinderea/modernizarea cladirilor pentru domenii cum ar fi: industria usoara (articole de pielarie, incaltaminte, lana, blana, tricotaje, produse de uz gospodareasc, etc). Lucrari de constructii. Activitati de procesare industriala a produselor lemnoase (mobila). Mecanica fina, asamblara masini, unelte si obiecte casnice, producerea de ambalaje, etc. Investitii pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti. Servici pentru populatia rurala: croitorie, frizerie, cizmarie, conectare si difuzare internet, mecanizare, insamantare animale, servicii medicale si sanitar-veterinare, reparatii masini, unelte si obiecte casnice. Investitia in producerea de nergie regenerabila. Achizitia de software, patente, licente.

Investitii in activitati turistice pentru micro-intreprinderi din mediul rural. Se finanteaza constructia/modernizarea/extinderea si dotarea structurilor de primire turistice avand pana la 15 camere. Tipuri de structuri de primire turistica, vile, bungalow-uri, cabane turistice, campinguri, sate de vacanta, popasuri turistice, casute tip camping, pensiuni turistice si agroturistice, structuri de primire cu functiuni de cazare pe pontoane plutitoare. Investitii in structuri recreationale: spatii de campare, amenajari de stranduri si piscine, achizitionarea de mijloace de transport traditionale pentru plimbari, trasee pentru echitatie, inclusiv prima achizitie de cai in scop turistic si asigurarea adaposturilor acestora, rafting, etc.

Implementarea standardelor internationale (ISO) pentru micro-intreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii. Se finanteaza infiintarea, modernizarea si acreditarea laboratoarelor de incercari si etalonari. Implementarea si/sau certificarea sistemului de management al calitatii ISO 9001 (produselor si/sau serviciilor), sistemelor de management al mediului ISO 14001 sau EMAS sau sistemului de management integrat calitate/mediu. Etichetarea ecologica. Certificarea produselor/serviciilor/proceselor.

Investitii in energia verde pentru micro-intreprinderi, intreprinderi mici, mijlocii si mari. Se finanteaza proiecte de realizare de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice si modernizarea acestora, pentru consumul propriu si/sau pentru furnizarea de energie in reteaua de transport si distributie, prin valorificarea resurselor regenerabile de energie (biomasa, resurse micro-energetice, eoliene, biocombustibil, resurse geotermale). Achizitionarea si amenajarea terenului, Constructii si instalatii aferente constructiilor. Achizitia de echipamente, inclusiv a echipamentelor de monitorizare continua. Racordarea la Sistemul Electroenergetic National (SEN).

Investitii in aplicatii electronice pentru managementul afacerilor pentru micro-intreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii. Se finanteaza achizitionarea de aplicatii software, echipamente TIC, alte mijloace fixe, servicii de consultanta si training specializat necesare pentru: implementarea sau extinderea sistemelor de Planificarea Resurselor Intreprinderii, implementarea sau extinderea de sisteme pentru relatii cu clientii, implementarea de solutii software pentru design si/sau productie, pentru imbunatatirea managementului ciclului de viata al produselor, implementarea sistemelor informatice de analiza economica si suport decizional, managementul afacerii.

Investitii in activitati de crestere si procesare a pestelui pentru micro-intreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii. Se finanteaza construirea/modernizarea si reabilitarea unitatilor de acvacultura (productie si/sau procesare) inclusiv spatii de depozitare si de vanzare catre consumatorii finali. Achizitionarea de utilaje, echipamente, soft, sisteme de monitorizare, tehnologii noi si know-how, mijloace de transport specifice pentru transportul pestelui. Achizitionarea de masini, utilaje si echipamente folosite la intretinerea bazinelor, digurilor, barajelor, canalelor din cadrul fermei de acvacultura. Achizitionarea de teren (max. 10% din cheltuielile proiectului).

This entry was posted in Noutati. Bookmark the permalink.

Comentarii inchise.